Panta Rei Logo
STOELMASSAGE

EVENEMENTEN EN BEDRIJVEN

BELASTINGAFTREK VOOR STOELMASSAGE

ARBO-PLAN

Belastingaftrek voor Stoelmassage

Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden worden de stoelmassages door de
belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwd en is een stoelmassage aftrekbaar van de loonbelasting.
Tevens kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.
De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:
• De stoelmassages zijn opgenomen in het Arboplan van de betreffende organisatie en maken daar in redelijkheid deel van uit;
• De stoelmassage vindt plaats tijdens werktijd;
• De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd voor de stoelmassage;
• Er is geen aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer.
Besluit van 21 december 2001, nr. CPP2001/1450M, art. 6 (Bron: www.minfin.nl)